Misdaad anoniem

Meld misdaad anoniem.

logo-M

Schermafdruk-van-melden-misdaad-anoniem

STICHTING M.

Stichting M. draagt bij aan een veilige, betrouwbare en menswaardige samenleving. Zij doet dit met actieve steun van burgers, bedrijfsleven en overheid. Hierdoor neemt de maatschappelijke, sociale en economische schade door misdaad af.

Doelen

Stichting M. doet een appel op burgers om bij te dragen aan:

het tegenhouden van criminaliteit
het voorkomen van misdrijven
het beperken van de schadelast door misdrijven

Het veiligheidsbesef wordt hierdoor verhoogd. Het vertrouwen in de aanpak van criminaliteit neemt hierdoor toe.

Meldlijn

Stichting M. heeft als doel criminaliteit aan te pakken. De onafhankelijke stichting exploiteert de meldlijn, waar mensen anoniem informatie kunnen geven over misdrijven. De anonimiteit van de melder is bij M. van hoofdbelang. M. beschermt altijd de anonimiteit van de melder. De stichting stuurt de anonieme meldingen door naar publieke en private partners, zoals de politie en andere opsporingsdiensten. Daarnaast ontwikkelt Stichting M. projecten en campagnes om de meldlijn onder de aandacht te brengen.

Integriteitschending

Sinds 2007 kun je ook bellen naar M. 0800-7000 over medewerkers bij de overheid die misdrijven plegen of hun positie misbruiken (integriteit schenden). Bijvoorbeeld als de persoon jou kent of als je om persoonlijke redenen je naam niet bekend wilt maken.

Je kunt bellen als een overheidsfunctionaris:

 • diefstal of verduistering pleegt;
 • fraudeert voor persoonlijk gewin om er zelf beter van te worden;
 • informatie lekt of misbruikt;
 • bedrijfsmiddelen of bevoegdheden misbruikt;
 • zijn/haar positie misbruikt;
 • privé en zakelijke belangen met elkaar mengt;
 • ongewenste omgangsvormen hanteert bijvoorbeeld met het criminele circuit.

Naast het anonieme meldpunt, richten de volgende instanties zich op integriteitsschendingen:

Onderzoeksraad Integriteit Overheid

De Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) is een onafhankelijk onderzoeksorgaan dat meldingen van integriteitsschendingen bij het Rijk, Politie en Defensie nader onderzoekt. De Onderzoeksraad heeft tot doel bij te dragen aan een integere overheid en de bescherming van melders van integriteitsschendingen.

Het Adviespunt Klokkenluiders

Het Adviespunt Klokkenluiders is een onafhankelijke instantie die (potentiële) klokkenluiders adviseert en ondersteunt bij de stappen die zij kunnen zetten.

Stichting M. organiseert en beheert ook de Vertrouwenslijn en Sektesignaal. Dit zijn aparte activiteiten naast ‘Meld Misdaad Anoniem’

Vertrouwenslijn

Sinds 1 oktober 2009 is er de Vertrouwenslijn op initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Vertrouwenslijn biedt openbaar bestuurders en politieke gezagsdragers discrete ondersteuning bij het omgaan met bedreiging, intimidatie en ander ongewenst gedrag.

Sektesignaal

Sinds 30 november 2012 is er Sektesignaal op initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Sektesignaal biedt een professionele, onafhankelijke vertrouwensplek voor slachtoffers van misstanden binnen sekten of voor hun familie of vrienden. Sektesignaal biedt hen steun, informatie en advies bij mogelijke schadelijke of gevaarlijke situaties.

MiND

MiND is een nieuw meldpunt dat – op initiatief van de ministeries van Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid – per 1 januari 2013 is gestart. Iedereen kan hier melding doen van discriminerende uitingen op het internet waarna MiND onderzoekt of de uiting (nog) online staat en of deze uiting strafbaar is. Als dit zo is, dan verzoekt MiND de beheerder of moderator van de desbetreffende website om de uiting te verwijderen.

Financiering

Stichting M. wordt financieel ondersteund door:

 • De Raad van Korpschefs
 • Het Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • En vele anderen die als partner of vriend en in samenwerkingsverbanden aan onze initiatieven deelnemen.

Stichting M. is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Meldingen

De organisaties die meldingen van M. ontvangen:

Reacties zijn uitgeschakeld.