dun Duiventoren

dun Duiventoren

Buurtvereniging dun Duiventoren werd in 1989 opgericht, als buurtvereniging voor de straten Heiveld, de Donk, de Vennen, Warande en de oneven huisnummers van de Oranjestraat. De naam is afkomstig van een viertal woningen die tot aan 1973 stonden aan het toenmalige Heiveldpad en die de naam “Duiventoren” droegen.

Destijds begon het pad vanuit de Tiggeltsestraat (de huidige Gommersstraat) ongeveer tussen de huidige Laguitensebaan en de Irenestraat door, maakte na een aantal meters een kleine bocht naar links en liep dan recht naar de hoek van het nu huidige sportpark.  Voorbij deze bocht, thans ongeveer hoek Oranjestraat – Mauritsstraat, bouwde rond 1900 Jacobus van Nijnatten een drietal woningen met stal. Een der toenmalige bewoners maakte op een verhoogd gedeelte van de woningen een duiventil. Daar deze nogal hoog boven alles uitstak, noemde men in de volksmond het rijtje woningen algauw de “Duiventoren”.

Veel mensen hebben hier gewoond o.a. Kiske van Pere (Kees Arnouts), Dikke Peem (Kees Pemen), Thijs van den Broek, Wim van Steenoven, Jos Roks, familie Hereijgers-Adriaensen  en Wim en Jo Severijnen-Rennen.

duiventorenIn 1947 werden de woningen verbouwd tot vier woningen zoals op de foto te zien is. De duiventil verdween toen, maar de naam de “Duiventoren” bleef in de volksmond bestaan. Later gaven de toenmalige bewoners de vier  woningen er nog een naam bij, nl. De Vier Goddelijke Deurkes. De bewoners vonden dat zij daar op die plaats, kort bij het dorp en toch vrij, goddelijk woonden.

In augustus 1973 werd de Duiventoren gesloopt (d.w.z. eenvoudig de fik erin door de gemeentewerkers) i.v.m. de uitbreiding van woonwijk de Laguiten. Het achterste gedeelte van het oude (thans geasfalteerde) Heiveldpad is nog gebleven.

Sloop                          Fik-erin

De slopers van dun Duiventoren met op de rechter foto van links naar rechts: Kees van Oorschot, Kees Kiewiet, Thijs van den Broek en Kees Braspenning.

(Bron: Heemkunde kring De Drie Heerlijkheden.)

Vanaf 20 februari 2014 is buurtpreventie dun Duiventoren actief met als doel het verhogen van de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt.  Op dit moment zijn 42 bewoners actief als preventist, waarvan 8 ook als straatcontactpersoon en 2 als buurtcoördinator.

Tot het werkgebied van Stichting “dun Duiventoren” en buurtpreventie dun Duiventoren behoren de Donk, de Vennen, Oranjestraat, Heiveld,  Warande en Warandepark.  Het totaal aantal huizen in het buurtpreventiegebied bedraagt: 158 (zie onderstaand gemarkeerd gebied).

duiventoren

Reacties zijn uitgeschakeld.