Wie zijn wij

Buurtpreventie Zundert is een vrijwilligersorganisatie die bestaat uit een 16-tal zelfstandige groepen die als burgerinitiatief ontstaan zijn.
De coördinatoren van deze groepen ( teams ) overleggen 3 á 4 maal per jaar over lopende zaken en om ideën met elkaar uit te wisselen. Deze vergaderingen worden bijeengeroepen door de zogeheten “stuurgroep”. Dit is een orgaan dat door de initiatiefnemer van buurtpreventie in Zundert in het leven is geroepen. Hierin nemen deel: de initiatiefnemer, die de vergaderingen voorzit, vertegenwoordiging van de gemeente Zundert, vertegenwoordiging van de politie, vertegenwoordiging van de webmasters van de website van buurtpreventie Zundert en een 2-tal personen die de begeleiding van de teams op zich hebben genomen.

 

Downloaden (PDF, 529KB)

 

Wie zijn wij NIET

  • We zijn geen buurtwacht die met knuppels en grote zaklampen rondloopt.
  • We zijn geen bullebakken die eens de dienst in de buurt gaan uitmaken.

Wie zijn we WEL

  • We zijn gewone buurtgenoten zoals u, die iedereen met respect benaderen.
  • We zijn wel extra waakzaam voor wat er zoal in onze buurt speelt.
  • We hopen met onze aanwezigheid de leefbaarheid en veiligheid van onze buurt te kunnen bevorderen.
  • We zijn er niet om uw problemen op te lossen, zeker niet uw persoonlijke.
  • We kunnen wel met u meedenken over wat u als probleem ervaart in onze buurt.
  • We kunnen kijken of we daar samen iets aan kunnen doen. U, wij en andere buurtgenoten samen.
  • We praten regelmatig met gemeente en wijkagent om met hen te bespreken wat u en wij als minder prettig in de buurt ervaren.
  • We hopen hierdoor een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid in onze wijk.

 

Reacties zijn uitgeschakeld.