Werkvormen buurtpreventie Zundert

Buurtpreventie Zundert kent 4 werkvormen.

Preventisten:

Preventisten_op_straat_in_gesprek

Zij lopen rondes in hun wijk en letten daarbij op kwetsbaarheden als openstaande ramen, deuren, niet afgesloten voertuigen e.d..
In gesprekken met buurtgenoten vervullen zij een voorlichtende rol.
Door hun verschijning met hesjes zijn ze goed herkenbaar en vervullen ook daarmee een preventieve rol.

Straatcontactpersonen:
Zij vormen de schakel tussen buurtbewoners en buurtpreventie.
Bij gebeurtenissen als inbraken, fietsendiefstal, e.d. nemen zij zo nodig contact met de betrokkenen op.
In gesprekken met buurtgenoten vervullen zij een voorlichtende rol.

Buitengewoon preventisten:

magneetsticker_buitengewoon_preventisten

Bij buitengewone evenementen als gouden bruiloft, buurtfeest, begrafenis e.d. in met name het buitengebied rijden zij, in met magneetstickers herkenbaar gemaakte auto’s, in de buurt rond om zo een oog in het zeil te houden.
Het is hun taak te voorkomen dat er door grote afwezigheid van bewoners inbraken gepleegd worden.

WhatsApp:

whatsApp

In alle wijken waar buurtpreventie actief is bestaan WhatsApp-cirkels. Iedere bewoner van een wijk kan lid zijn van zo’n cirkel.
Zij werken volgens het SAAR principe:
Signaleren ( verdachte auto/ persoon, inbraak ),
Alarmeren ( 112 bellen ),
Appen ( nadat 112 gebeld is ),
Registreren ( volgen wat er verder gebeurt, niet zelf ingrijpen ).

Reacties zijn uitgeschakeld.