Buurtpreventie

Visie

Door buurtpreventie in te zetten willen we er voor zorgen dat de inbraken (en criminaliteit) in de gemeente Zundert met zijn kerkdorpen tot een minimum worden beperkt en het veiligheidsgevoel onder burgers in deze gemeente stijgt. Daarnaast willen we dat er in elke buurt in de gemeente Zundert door middel van buurtpreventie een stevig netwerk van buurtbewoners ontstaat, die buurtpreventie zelf draaiende houdt en zo de buurt leefbaar houdt.

Missie

Wij vinden het belangrijk dat bewoners hun verantwoordelijkheid nemen om mee te werken aan de veiligheid in hun buurt. We gaan hierbij uit van de kracht van bewoners: wij reiken ze de structuur aan en daarna is het aan de bewoners zelf om het project draaiende te houden. Een goede sociale samenhang in de buurt (deze is er of wordt gecreëerd, zorgt ervoor dat ze het project zelfstandig kunnen dragen. De gemeente en de overige organisaties faciliteren de bewoners waar nodig.

Doelstellingen

1.Stijging veiligheidsgevoel in de buurt: door actie van bewoner zelf en een betere samenhang in de buurt.
2.Beperking van de criminaliteit in de buurt: de materiële en immateriële schade die door de criminaliteit in de buurt wordt veroorzaakt.
3.Een effectieve aanpak voor een veiligere buurt door een beter samenspel tussen bewoners en partners.

Deze website wordt op vrijwillige basis onderhouden door: Frank van Geel, René Luijckx. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties aangaande deze site mail ons dan op mailadres: webmaster@buurtpreventiezundert.nl. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Zundert is als organisatie niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze site.

112 – bij spoed

Dus wanneer iemands leven in direct gevaar is. Wanneer u getuige bent van een misdrijf. Bijvoorbeeld geweld, moord, een inbraak of diefstal.

0900-8844 – Geen spoed,wel hulp nodig !!

Is een situatie niet-spoedeisend, maar heeft u wel hulp nodig? Voor de politie belt u dan het landelijke politienummer: 0900-8844 (lokaal tarief). Meer politienieuws De gemeente Zundert omvat het gebied:

Reacties zijn uitgeschakeld.